Sacramenten

Onze heilige rituelen

Als christelijke kerk kennen we twee heilige rituelen, die door onze Heer Jezus Christus zelf zijn ingesteld. De doop en het avondmaal.

De doop

Misschien ben je te gast in een doopdienst. Met de doop wordt een nieuw lid ingelijfd in de kerk. Een pasgeboren kind van een vader en/of moeder, die zelf lid van de kerk is. Of iemand die tot geloof gekomen is, die dat publiek maakt (wij noemen dat belijdenis doen van je geloof) en zodoende door de doop officieel lid van de kerk wordt.

Het avondmaal

Misschien ben je te gast in een kerkdienst waarin we het avondmaal vieren. Dat is een symbolische en heilige maaltijd, waarmee de bestaande band tussen Jezus Christus en ons wordt geproefd en zichtbaar gemaakt en bevestigd. Wij hechten eraan om dit niet anoniem te doen. Daarom verzoeken we ieder die het avondmaal mee wil vieren zo mogelijk vooraf contact met de scriba op te nemen. Klik hier voor de contactgegevens. Mocht dat niet meer mogelijk zijn, en u bent wel belijdend christen en in uw eigen gemeente toegelaten tot het avondmaal, voelt u zich dan evengoed hartelijk welkom om het avondmaal mee te vieren.