Ouderlingen

Naast onze twee predikanten is er een raad van ouderlingen. Als de gemeente ergens een belangrijke beslissing over moet nemen gebeurt dat door de kerkenraad. De kerkenraad kan zo nodig een predikant ook corrigeren. Alle gemeenteleden krijgen jaarlijks een bezoek van een ouderling (of van iemand namens haar/hem). Wanneer een ouderling een situatie aantreft, waarin het goed zou zijn om door te praten of om meer bezoeken te brengen, zet zij/hij daar vaak één van de predikanten voor in.