Creche en bijbelklas


Creche

Tijdens de morgendienst is er crèche in de grote zaal bij de kerk. De allerkleinste kinderen tot 5 jaar zijn hier van harte welkom. Je kunt je kind vooraf aan de dienst bij de crèche brengen of meelopen als de grotere kinderen naar de bijbelklas gaan.

De kinderen kunnen tijdens de dienst heerlijk spelen, kleuren of knutselen. Ook krijgen ze wat te drinken met iets lekkers daarbij.  Als je kind uit een eigen beker drinkt, dan is het handig als je die voorziet van een naam.

Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerkzaal. Zo mogen we als gezinnen de zegen van onze Here ontvangen.

Bijbelklas

Iedere zondagmorgen is er bijbelklas tijdens de kerkdienst.

Eerst gaan de kinderen met hun ouder(s) mee naar de kerk. Ze doen mee met het zingen en bidden en luisteren naar de dominee. Na het kindermoment zingen we een kinderlied. Daarna mogen de kinderen naar de bijbelklas. Welke bijbelklas er aan de beurt is, kun je zien op de beamer.

De verdeling is als volgt:

  • Bijbelklas 1 is er voor de kinderen van groep 1 t/m 3. Zij hebben iedere week bijbelklas in het jeugdhonk (o.a. bereikbaar via de grote zaal).
  • Bijbelklas 2 is er voor de kinderen van groep 4 t/m 6. Deze groep komt eens per twee weken bij elkaar op het podium van de grote zaal.

Tijdens de bijbelklas vertellen de leiders het Bijbelverhaal, waarna de kinderen aan de slag gaan met de verwerking. Dat kan een werkje zijn, een puzzel of bijvoorbeeld een spel. Na de preek en het dankgebed, gaan de kinderen terug naar de kerkzaal. Daarna is vaak de collecte en ontvangen we de zegen van de Here God.