Collecte


Collecte

In onze samenkomsten willen we God de eer geven. Dat doen we ook door te delen in onze gaven. De collecte is daarom een belangrijk onderdeel van de kerkdienst. Waar het geld naar toe gaat laten we zien in de beamerpresentatie. Ieder kwartaal informeren we de gemeente wat de collecte opbrengsten van de afgelopen periode waren.

Je gaven geven kan door contant geld in de collectezak doen. Ben je lid van GK de Brug dan kun je ook collectemunten bestellen. Hoe je collectemunten kan bestellen, lees je hier.

Het is ook mogelijk om digitaal te geven. We bieden daarvoor twee opties: de Givt- app of een bankoverschrijving.

Givt-app

Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de Givt -app nodig. Klik hier om de app te downloaden.  Collecte 1 is bestemd voor de kerk. Door een tweede collecte toe te voegen wordt collecte 2 aangemaakt. Collecte 2 is bestemd voor de diaconie.

Overmaken

Als je liever geld overmaakt via de bank, dan kun je hiervoor het rekeningnummer van de Diaconie gebruiken: 
- rekeningnummer: NL 35 RABO 03 265 040 44
- ten name van: Diaconie GK de Brug
- onder vermelding van: Collecte

Collectemunten bestellen

Nu de coronamaatregelen ten einde zijn en we weer kerkdiensten mogen houden voor de hele gemeente, willen we ook weer beginnen met collecteren in de diensten. Collecteren is een wezenlijk onderdeel van onze eredienst. Daarom willen we vanaf zondag 3-april weer fysiek collecteren.Om jou in de gelegenheid te stellen op tijd collectemunten te bestellen willen we graag het volgende onder de aandacht brengen:

Waarom collectemunten

Collectemunten zijn voor onze kerk de enige manier waarbij er geen kosten worden ingehouden op de collecte-opbrengsten. Collecteren via de GIVT-app is weliswaar handig en blijft ook mogelijk, maar de kosten die GIVT in rekening brengt zijn aanzienlijk.

Waarde van collectemunten

Wij hebben in onze kerk 2 soorten collectemunten en deze kan je als volgt bestellen:

In 1 pakket zitten 20 munten.
- Een pakket met 20 rode munten a € 0,50 kost € 10,-
- Een pakket met 20 groene munten a €1,- kost € 20,-

Collectemunten bestellen

Je bestelt de collectemunten door het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer: NL 55 RABO 032 65 18 428. In de beschrijving vermeld je vervolgens: 'Collectemunten, aantal pakketten en welke kleur'. (Het is erg belangrijk om het woord "Collectemunten" in de omschrijving van de bankbetaling te vermelden.)

Bijvoorbeeld: 'collectemunten, 3x pakket rood'
Je maakt vervolgens € 30,- over en krijgt 60 munten.

Het is ook mogelijk om bij je bank een herhaal opdracht aan te maken, zodat het bedrag maandelijks afgeschreven wordt en je verzekerd bent van je collectemunten. Normaal gesproken worden de collectemunten op de 2e zondag van de maand in de postvakjes gelegd. In augustus worden geen munten uitgedeeld.