welkom.jpg

03-06-2021 - Versoepelingen mogelijk

Kerkdiensten vanaf zondag 13 juni

Het verloop van de coronabesmettingen, vaccinaties etc. heeft er toe geleid dat we weer kerkdiensten kunnen houden met aanwezigen. Dat kan met max. 60 personen excl. de vaste mensen.
Met dat aantal komen we overigens al in de buurt van de maximale capaciteit van onze kerk, rekening houdend met de anderhalve meter regel. Het aantal bezoekers die een zitplaats kunnen innemen is sterk afhankelijk van de samenstelling van de bezoekers. (gezinnen of alleengaanden en alles wat daar tussen zit).

Zondag 13 juni beginnen we weer met het uitnodigen van wijken voor de ochtenddiensten. Dan worden  wijk 1 en 5  uitgenodigd. De week daarna, zondag 20 juni worden de wijken 2, 3 en 4 uitgenodigd. Daarna kijken  we of we op deze manier door kunnen gaan. Er zijn (nog) geen middagdiensten. De mogelijkheid bestaat ook nu, dat er meer mensen komen, dan het toegestane maximum aantal van 60 of dat er zitplaatsen beschikbaar zijn. Er is dus een kans dat op een gegeven moment niemand meer binnen gelaten kan worden. Vorig jaar is dat niet voor gekomen,  maar door de vaccinaties zullen misschien nu meer mensen de diensten willen bezoeken. Maar ook de zomervakantie staat weer voor de deur en daardoor zullen er weer minder kerkgangers zijn. We wachten het even af. We vragen u er in ieder geval rekening mee te houden en begrip te tonen als het u overkomt. Misschien is binnenkort (na de vakanties?) de anderhalve meter regel niet meer nodig en kunnen we dan wat de kerkdiensten betreft weer bijna richting normaal.

Hieronder nog een korte samenvatting van de meest belangrijke items die nog steeds gelden:

   -

Dus nog steeds rekening houden met de 1,5 meter regel en gebruik bij het verplaatsen een mondkapje.

   -

Bij de ingang wordt u gevraagd om uw handen te desinfecteren.

   -

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe en toilet (behoudens noodgevallen)

   -

Er is geen Bijbelklas, wel crèche. De ingang van de crèche is de achteringang (buiten) van het jeugdhonk.

   -


Gemeentezang is (nog) niet mogelijk. Alhoewel er volgens de richtlijnen aangegeven wordt dat er op praatniveau gezongen kan worden, hebben we vooralsnog besloten om dat nog  niet te doen. Er wordt gezongen door een zanggroepje van 3 personen.

   -

Voor koffiedrinken en ontmoeting na de dienst is geen mogelijkheid. Blijf niet napraten op het kerkplein, houd u ook daar aan de anderhalve meter regel.

   -

Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op.


05-03-2021 - Corona update

De uitspraken tijdens de laatste persconferentie bieden naast de versoepelde regels voor jeugd en jongeren tot 27 jaar nog geen ruimte om andere kerkelijke activiteiten te hervatten. De onderstaande aanbevelingen die in december werden gedaan blijven nog steeds van toepassing:

     1. Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te   zenden en mee te maken.
     2. Als er toch redenen zijn om fysieke (bijzondere) kerkdiensten te houden, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”).

We blijven dus voorlopig bij de online ochtenddienst, zonder kerkgangers. Er zijn nu wel duidelijker afspraken gemaakt over de in punt 2 genoemde “bijzondere” kerkdiensten. Er golden al vaste afspraken over:
     - Begrafenisdiensten met 50 bezoekers
     - Trouwdiensten met 30 bezoekers.

De volgende bijzondere diensten die nog niet expliciet werden genoemd komen daarbij:
     - Doopdiensten kan met 6 kerkgangers per dopeling.
     - Belijdenisdiensten zijn onder de bijzondere diensten met 30 kerkgangers gebracht.
     - Bevestigingsdiensten zullen vooralsnog zonder kerkgangers gehouden worden, dus alleen met de te bevestigen ambtsdragers.

Daarbij is besloten, met inachtneming van het advies van het RIVM/SKW om zangbegeleiding te doen met het minimaal benodigde aantal zangers (en in principe is dat slechts 1 zanger of zangeres !), om alleen bij de diensten zonder kerkgangers het koortje te laten zingen. Omdat er dan toch geen andere kerkgangers zijn wordt een koortje van 3 personen verantwoord geacht.

Bij de diensten met kerkgangers zal zang en andere muziek digitaal worden gepresenteerd.
Uiteraard blijven alle gebruikelijke voorschriften van het RIVM over afstand houden, triage, handen wassen, mondkapje tijdens verplaatsingen, vaste zitplaatsen, etc. gelden.
 

Button eerdere berichten over corona binnen artikel