Even voorstellen: Commissie Leven uit de Bron

Beste gemeenteleden, Via deze weg willen we jullie meenemen in wat er gebeurt in de commissie Leven uit de Bron. Deze commissie is door de kerkenraad aangesteld om voor en met de gemeente na te denken over initiatieven om elkaar te (blijven) ontmoeten en te ondersteunen.

Dit bericht is geplaatst op 02-12-2023
Even voorstellen: Commissie Leven uit de Bron

En om deze initiatieven vervolgens ook te faciliteren. Sinds de Corona periode is het ‘elkaar ontmoeten’ nog niet weer op het niveau van voor de Corona periode. En dat is jammer. Want zonder ontmoeting staan ook de onderlinge relaties en verbondenheid onder druk. En dat is wel belangrijk om samen gemeente te kunnen zijn en in die verbondenheid ook te kunnen blijven groeien in ons geloof.

Op 16 mei 2023 was er een bijeenkomst over gemeenteopbouw. Deze bijeenkomst was goed bezocht en er zijn deze avond ook meerdere ideeën aangedragen door gemeenteleden. Nu het nieuwe kerkelijke seizoen weer gestart is, willen we graag met deze ideeën aan de slag gaan en deze uit te werken tot concrete activiteiten. Zo willen we bijvoorbeeld na gaan denken over de koffiedrink momenten na de diensten, invulling/aankleding van kerkdiensten, invulling van thema avonden, muziekavonden etc. Mochten jullie deze bijeenkomst over gemeenteopbouw niet bezocht hebben, maar hier wel ideeën over hebben horen we die graag. We willen iedereen, jong, oud of ergens tussenin, van harte uitnodigen om ideeën over activiteiten die de ontmoetingen binnen (en/of buiten) onze gemeente kunnen stimuleren met ons te delen. Spreek ons aan of mail ons!

Nanny Broekhuis, Linda Rozendal, Rianne Buter en Roelof Vellinga