Activiteiten

01
aug
Kerkdienst met de wijken 1 en 5

08
aug
Kerkdienst met de wijken 2, 3 en 4

15
aug
Kerkdienst met de wijken 1 en 5

22
aug
Kerkdienst met de wijken 2, 3 en 4

St Grip op de knip

Naast

Wij zijn Wapenveldse christenen. En we vormen een gemeenschap die kerk heet, dat is vernederlandst grieks voor ‘van de Heer’. Om samen God te vereren en bij Hem te komen in kerkdiensten. Om elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen in allerlei opzichten. En om de Waarheid bekend te maken dat God bestaat en dat Hij ook van jou zo veel houdt, dat Hij jou eeuwig leven wil geven!

Dat vormen van een gemeenschap gebeurt in de kerk door die ene Heer, Jezus Christus, God zelf. Wij zijn allemaal van Hem. Dat maakt onze gemeenschap totaal divers: sekse, leeftijd, huidskleur, welstand of wat ook maar: het maakt geen verschil.

Concreet geven we invulling aan die gemeenschap door ’s zondags twee kerkdiensten te houden samen. Daar komen we bij God thuis, zo zien wij dat. En daar zien en spreken we ook elkaar en wie te gast aanwezig is. Je bent in elke kerkdienst heel hartelijk welkom! Wie je ook bent.

Daarnaast hebben we duizend-en-één contactmomenten de hele week door.

God heeft de kerk bedoeld als publicatie-zuil van de Waarheid. Niet schreeuwerig of opdringerig, maar om het ongelooflijk goede nieuws liefst in persoonlijk contact door te geven. Als je iemand uit onze kerk kent zal hij of zij je daar graag over vertellen. Voel je ook meer dan welkom om contact op te nemen met één van onze predikanten. Om vast een kleine indruk te krijgen van wat we mogen doorvertellen kun je hier verder lezen.

Subcategorieën

  ACTUEEL

 
  Nieuwsbrief

De eerste nieuwsbrief na de zomervakantie komt uit op 20 augustus. Kopij moet op 19 augustus om 18:00 binnen zijn.

 
 
 
Kerkdienst zondag
Komende zondag is er weer een kerkdienst, waarin de wijken 1 en 5 zijn uitgenodigd. Dominee Schaaij gaat dan voor. Hij preekt over Lucas 14:23 en 24 (uitnodiging voor het feestmaal). 

Datum startweekend bekend!
Het startweekend gaat plaatsvinden op 18 en 19 sepember. Op de zaterdag zullen er activiteiten zijn voor jong en oud. 
Op zondag een bijzondere dienst die in het teken staat van de start van het nieuwe seizoen. 
 
startweekend aankondiging
 
Collecte noodhulpactie Woord en Daad levert €1599,00 euro op.
Woord en Daad komt met het Christelijk Noodhulpcluster in actie voor de meest kwetsbare volwassenen en kinderen die als gevolg van corona tekort hebben aan alles. De afgelopen periode collecteerde Woord en Daad comité Heerde-Wapenveld voor deze noodhulpactie. De collecte leverde 1599,00 euro op. Dank voor uw bijdrage! Een gift overmaken kan nog via NL61 RABO 0326 5818 55, woordendaad.nl/comiteheerdewapenveld of de Tikkie QRcode.

Nieuwsbericht verhuur pastorie GK De Brug
In verband met het vertrek van Erik en Christine uit de pastorie, komt de pastorie per 1 augustus vrij voor verhuur.
Hoe wij dat als Commissie van beheer willen doen, is uitgewerkt in de bijlage.
Bij belangstelling (bij u of bij familieleden) wordt u verzocht uiterlijk 11 juni 2021 te reageren naar Wim van Dommelen (secretaris CVB),
contactgegevens vindt u in de bijlage.
Commissie van beheer GK De Brug

Vacatures Stichting Grip op de Knip Heerde
Grip op de Knip is op zoek naar hulpverleners en bestuursleden. Aangezien wij als kerk medeoprichter zijn, vragen wij jullie aandacht hiervoor. Klik voor meer informatie op de button van de stichting hierboven.
St Grip op de knip
Bericht van de Diaconie
Op intranet is door de Diaconie een artikel geplaatst met een vraag aan ons allemaal en de opbrengst van de collecten van het eerste kwartaal. Kijk onder Intranet - Gemeenteleven - Van de Diaconie.
 
Nieuwsbrief huisvesting
In deze nieuwsbrief is er goed nieuws over de Sionskerk en nog meer nieuws over onze huisvesting. Je vindt de nieuwsbrief hier (op intranet)